Karmienie piersią chroni przed bakteriami opornymi na antybiotyki

• Karmienie piersią chroni dziecko przed bakteriami opornymi na antybiotyki

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl