Gawrony będą zbierać śmieci we Francji

• We Francji właściciele parku „zatrudniają” gawrony do zbierania śmieci

Źródło: dobrewiadomosci.pl