Zła ocena za pracę domową – można się odwołać?

• Zła ocena za brak pracy domowej? “Rodzic może złożyć zażalenie do kuratorium, a nawet pójść do sądu”

Źródło: edziecko.pl