Te same produkty w różnych krajach są inne

• Te same produkty nie takie same w różnych krajach? Parlament Europejski bada sprawę

Źródło: fakty.tvn24.pl