W pracy: palisz?, pijesz kawę? rozmawiasz? – uważaj

• Nowy kodeks pracy 2018. Będziesz mieć dłuższą dniówkę jeśli: pijesz kawę, wysyłasz prywatne mejle, palisz papierosy

[poll id=”9555″]

[poll id=”9556″]

[poll id=”9557″]

Źródło: onet.pl