19 września akcja policji – uważaj

• 19 września ogólnoeuropejska akcja policji. EDWARD to nie tylko prędkość

Źródło: wp.pl