Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie