Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza