Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świdczeń zdrowotnych