13:33
4:33
6:12
2:31

Praca Bez Barier

2:37

1% podatku na jaki cel?