Otwarty wykład. Praca a emigracja UR

[poll id=”3052″]

[poll id=”3055″]

[poll id=”3058″]