Zachęcam do pływania – film uczestniczki kursu PJM