Uniwersytet w Hamburgu – 2 grupy badania nad językiem i tłumacze języka niemieckiego