Efektywne metodyki nauczania języka migowego

4:42
1:31
1:41

Wizyta w Rumunii