Efektywne metodyki nauczania języka migowego

4:42

Rumuński Związek Głuchych

1:31

Wizyta w Rumunii (zdjęcia)

1:41

Wizyta w Rumunii