Trudności językowe i komunikacyjne osób niesłyszących

[poll id=”5633″]

[poll id=”5635″]

[poll id=”5637″]