Słowo „miesiąc” w Języku Migowym w Polsce i Niemczech