Osoba Głucha – wyjaśnienie przyczyn wad słuchu

[poll id=”4911″]

[poll id=”4914″]

[poll id=”4917″]