Karta ONZ jako podstawowe źródło uznające prawa człowieka. Znaczenie globalne

[poll id=”7091″]

[poll id=”7098″]

[poll id=”7105″]