Historia Głuchych i charakterystyka języka migowego

[poll id=”7038″]

[poll id=”7040″]

[poll id=”7042″]