Aktywność Głuchych w sferze kultury

[poll id=”5634″]

[poll id=”5636″]

[poll id=”5638″]