Fiskus kwestionuje wydatki z funduszu rehabilitacji