Niewystarczająca dotacja utrudnia orzekanie o niepełnosprawności