Limit renty socjalnej IX-XI 2019 – zmniejszenie!!!