Uważaj na piramidę FutureNet i FutureAdPro – nie ma zysków

• UOKiK ostrzega przed Future Net i Future AdPro

Źródło: bankier.pl