Najstarsze zwierzę lądowe na świecie ma już 187 lat!

• Najstarsze zwierzę lądowe na świecie ma już 187 lat!

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl