Zasada 3 minut na wzmocnienie więzi z dziećmi

• Zasada trzech minut. Zacieśnisz więzi ze swoim dzieckiem

Źródło: prenting.pl