Czy noszenie krawata jest niebezpieczne?

• Noszenie krawata może być szkodliwe dla zdrowia

Źródło: dzienniknaukowy.pl