W Anglii studenci chodzą na spacery z psami

• Angielski uniwersytet wprowadził program spacerów z psami, żeby odstresować studentów

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl