Coraz więcej osób niepełnosprawnych pracuje?

• Sytuacja Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy – wzrost zatrudnienia i formy wsparcia

Źródło: pfron.org.pl