Spleśniałe jedzenie – czy można jeść?

• Nie wszystko, co ma pleśń, trzeba wyrzucić. Te produkty nadają się do spożycia

Źródło: wp.pl