Problem ze świadczeniem pielęgnacyjnym

• Problem ze świadczeniem pielęgnacyjnym, gdy wygasa orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego. Interwencja RPO

Źródło: gov.pl