Dzik zaatakował leśników i ratowników

• Dzik zaatakował pracowników leśnych i medycznych

Źródło: tvp.pl