Pierwszy urzędnik z zespołem Downa

• Pierwszy urzędnik z zespołem Downa w Gdańskim magistracie

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl