Alimenty – coraz więcej dłużników

• Długi Polaków. 12,3 mld zł sięgnęły już długi alimentacyjne

Źródło: money.pl