T-shirt zrobiony z pomidora

• T-shirt zrobiony z pomidora naładuje telefon i oświetli drogę

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl