Pracownik może odmówić zabicia karpia

• „Rz”: Pracownik może odmówić zabicia karpia

Źródło: rmf24.pl