Limit renty socjalnej XII 2019 – II 2020

• Limit renty socjalnej od grudnia 2019 do luty 2020

Źródło: gofin.pl