Głodówka jest zdrowa i przedłuża życie

• Głodówka przynosi korzyści zdrowotne i przedłuża życie – badanie komórek nagrodzone Nagrodą Nobla

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl