Automatyczne sklepy

• Amazon może wejść do nas ze sklepami autonomicznymi już za 2-3 lata. Polacy szybko do tego przywykną

Źródło: wp.pl