Osoby powyżej 70 roku życia mają problemy ze słuchem

• 75 proc. osób po 70 r. ż. ma problemy z niedosłuchem

Źródło: niepelnosprawni.pl