Od listopada podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: 215,84 zł

• Od 1 listopada wyższy zasiłek pielęgnacyjny

Źródło: niepelnosprawni.pl