Wyjście z mokrymi włosami jest niebezpieczne?

• Czy zachorujemy, jeśli wyjdziemy z mokrymi włosami na dwór? Prawda czy mit

Źródło: parenting.pl