Program Dostępność+ nie jest łatwy dla samorządów

• Rząd wdraża nowy program Dostępność+

Źródło: rp.pl