12:54
6:39
3:48

Czy czyścisz telefon?

1:57
3:11
1:52
2:27
1:39

Koza “uciekła” z pracy

3:10
8:08
2:23

Aktualności: 16.08.2018

2:25
3:08
9:53

Aktualności: 30.08.2018

2:12
3:50
7:54
11:12
2:04
2:14
11:08