Wywiad z Dyrektorem Podkarpackiego Oddziału PFRON – Maciej Szymański