Jubileusz 60-lecia Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych RES-GEST