Wyniki konkursu w projekcie: Bezpieczny wypoczynek wśród osób niesłyszących