Czym są Kredyty wekslowe i Weksel in blanco?

[poll id=”6350″]

[poll id=”6353″]

[poll id=”6356″]

Źródło: wikipedia.pl