2:56
1:50
1:47
1:49
1:39
2:46
1:56
2:40
1:17
1:25

Pomoc dla Niesłyszących

2:04
2:53
7:21
4:25

Pierwsza Pomoc

3:10
5:42

Komornicy do zmiany!

1:57