Nasi kursanci: „Ćwiczenia dla głuchych – też można!”